ജിയാങ്‌സു ജിയാങ് എലികിക്കൽ മെഷിനറി സി., ലിമിറ്റഡ്

ഫോൺ: + 86-0519-86535868

ഫാക്സ്: + 86-0519-86535818

മോബ്: + 86-18651955585 വെചാറ്റ്: 15861159585

ഫാക്ടറി വിലാസം: വെസ്റ്റ് സിയാക്സി റോഡ്, വുജിൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ചാങ്‌ഷ ou, ചൈന